Bản đồ

Sơ đồ đường đi đến Showroom của HPro
Các đường có thể vào Showroom Hpro: Trung kính, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm,..
( Để thuận tiện đến Shoroom của Hpro quý khách đi đến phố Trung Kính là thấy Showroom của Hpro nằm ở đầu ngõ 40 phố Trung Kính )

Showroom nằm trên mặt đường của khu Đô thị nên có thể để được 3 ô tô trước cửa showroom, thuận tiện cho việc đi lại bằng ô tô.